Partnerzy naukowi projektu
Według punktacji MNiSW,
za publikację artykułów w czasopiśmie
przyznaje się 20 punktów.
Czasopismo jest dostępne
w formie drukowanej
i elektronicznej,
przy czym wersja papierowa
jest wersją pierwotną.
Czasopismo realizuje zasady
etyki publikacyjnej zgodne
z wytycznymi Komitetu
do spraw Etyki Publikacyjnej
(COPE – Committee on Publication Ethics).
Począwszy od nr 1/2017 artykuły zamieszczane w czasopiśmie „Społeczeństwo i Polityka” są udostępniane na amerykańskim portalu naukowym Academia.edu.
Download: Nr 2/2013
Download > 07. Rocznik 2013 > Nr 2/2013

Nr 2/2013


KAMPANIE WYBORCZE
Monika Podkowińska, Izabela Podobas: Kreowanie wizerunku
politycznego – wymiar komunikacyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Agata Błachnio, Michał Janson: Nie musisz znać poglądów polityka,
żeby się za niego wstydzić. Badania postrzegania kandydatów
na urząd Prezydenta RP w 2010 roku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Paweł Dzieciński: Wykorzystanie mitów politycznych oraz nadziei
zbiorowych w kampaniach wyborczych w Polsce po 1989 roku. . . . . . . . 48
Maria Izabela Giryn: Walka z terroryzmem jako etap kampanii
reelekcyjnej prezydentów w USA na przełomie XX i XXI wieku. . . . . . . . 62
Z BADAŃ NAD SPOŁECZEŃSTWEM OBYWATELSKIM
Tomasz Kownacki: Współczesne ruchy ekologiczne w perspektywie
aksjologicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Marian Dachniewski: Formatowanie radia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
TEORIA POLITYKI
Wojciech Jakubowski, Łukasz Zamęcki: Status teoretyczny nauk
o polityce. Głos w dyskusji na marginesie II Ogólnopolskiego
Kongresu Politologii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Jarosław Szczepański: Dyscyplina nauk o polityce. Status teoretyczny
i prawny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
SOCJOLOGIA POLITYKI
Piotr Załęski: Perspektywy teoretyczne i problemy badawcze w studiach
nad elitami politycznymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Daniel Mider: Funkcje przemocy politycznej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA
Włodzimierz Fehler: Istota wewnętrznego wymiaru polityki
bezpieczeństwa państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Dariusz Faszcza, Michał Norbert Faszcza: Ideowe dziedzictwo
Augusta? Współczesne interpretacje rzymskiej koncepcji
bezpieczeństwa zewnętrznego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
MYŚL POLITYCZNA
Marek Maciejewski, Ewa Kozerska: Kontraktualizm. U doktrynalnych
źródeł rozstrzygania konfl iktów społecznych i politycznych. . . . . . . . . . 211
Grażyna Gadomska: Prawo naturalne i prawo pozytywne
jako przedmiot refl eksji moralnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
PROBLEMY POLITYCZNE WSPÓŁCZESNEJ EURAZJI
Krzysztof Garczewski: Europa Środkowa i Wschodnia w niemieckiej
polityce przed wyborami do Bundestagu w 2013 roku . . . . . . . . . . . . . . 249
Agnieszka Syliwoniuk: Maltańskie święta narodowe jako
odzwierciedlenie historii i tożsamości Maltańczyków . . . . . . . . . . . . . . 267
Z PERSPEKTYWY WSCHODU
Gul’zat T. Majčinova: Cechy rozwoju i reformowania systemu
wyborczego w procesie transformacji Republiki Kirgistan . . . . . . . . . . 291
Muchtarbek M. Madaliev: Powstanie i rozwój nomenklaturowej elity
politycznej Kirgizji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
VARIA
Małgorzata Szatan: Społeczne i ekonomiczne aspekty wykorzystywania
strachu na przykładzie zagrożenia grypą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
RECENZJE
Zbigniew Kruszewski: Andrzej Kansy, „Na marginesie swobody. «Notatki
Płockie» (1956–2011) – regionalne czasopismo naukowe w procesie
zmian politycznych i historycznych”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
Tomasz Rawski: David Kertzer, „Rytuał, polityka, władza” . . . . . . . . . . . 336
Arleta Hrehorowicz: Kazimierz Przyszczypkowski, „Polityczność
(w) edukacji” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
Kalendarz
JS
January 08 2014 13:10:27
Pobrań
Pobierz 6819

Pobierz:
Pobierz
(2.85MB)
Statystyka Łącznie plików: 58
Łączna liczba pobrań: 206828
Najpopularniejszy plik: Nr 4/2012 [ 10191 ]
Najnowszy plik: Nr 4/2019 [ 117 ]