Partnerzy naukowi projektu
Według punktacji MNiSW,
za publikację w czasopiśmie
przyznaje się 8 punktów (lista B).
Czasopismo jest dostępne
w formie drukowanej
i elektronicznej,
przy czym wersja papierowa
jest wersją pierwotną.
Czasopismo realizuje zasady
etyki publikacyjnej zgodne
z wytycznymi Komitetu
do spraw Etyki Publikacyjnej
(COPE – Committee on Publication Ethics).
Począwszy od nr 1/2017 artykuły zamieszczane w czasopiśmie „Społeczeństwo i Polityka” są udostępniane na amerykańskim portalu naukowym Academia.edu.
Download: Nr 4/2016
Download > 04. Rocznik 2016 > Nr 4/2016

Nr 4/2016


MISJE POKOJOWE - BEZPIECZEŃSTWO

Dariusz Faszcza: Prawne i organizacyjne aspekty przygotowania
I zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego Międzynarodowych Sił
Stabilizacyjnych w Republice Iraku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Łukasz Jureńczyk: Powstanie, struktura i zadania Afgańskiej Policji
Państwowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Rafał Kopeć: Robotyzacja wojny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

SYSTEMY POLITYCZNE

Marek Ilnicki: Wybory parlamentarne w Rosji: zwycięstwo taktyczne
Putina?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

UNIA EUROPEJSKA - PRZYWÓDZTWO POLITYCZNE

Adrian Musiał, Anna Wójcik: Zagadnienia przywództwa politycznego
w Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Anna A. Skrzypek: Współczesna egzegeza Europy. Analiza asortymentu
kampanii politycznych europartii na przykładzie Partii Europejskich

Socjalistów w latach 2007-2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

RECENZJE

Andrzej J. Skrzypek: Henry Kissinger, Porządek światowy,

Wołowiec 2016, ss. 398 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

Autorzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Kalendarz
AK
May 17 2018 14:17:36
Pobrań
Pobierz 340

Pobierz:
Pobierz
(611KB)
Statystyka Łącznie plików: 56
Łączna liczba pobrań: 192110
Najpopularniejszy plik: Nr 4/2012 [ 9650 ]
Najnowszy plik: Nr 2/2019 [ 40 ]