Partnerzy naukowi projektu
Według punktacji MNiSW,
za publikację artykułów w czasopiśmie
przyznaje się 20 punktów.
Czasopismo jest dostępne
w formie drukowanej
i elektronicznej,
przy czym wersja papierowa
jest wersją pierwotną.
Czasopismo realizuje zasady
etyki publikacyjnej zgodne
z wytycznymi Komitetu
do spraw Etyki Publikacyjnej
(COPE – Committee on Publication Ethics).
Począwszy od nr 1/2017 artykuły zamieszczane w czasopiśmie „Społeczeństwo i Polityka” są udostępniane na amerykańskim portalu naukowym Academia.edu.
Download: Nr 4/2019
Download > 01. Rocznik 2019 > Nr 4/2019

Nr 4/2019


ARTYKUŁY I ROZPRAWY
Dorota Rdzanek, Andrzej Wojtaszak: Trzecia fala nacjonalizmu
w XXI w. Populistyczne Partie Radykalnej Prawicy (PRRP) w państwach
Unii Europejskiej w Europie Środkowo-Wschodniej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Edyta Żyrek-Horodyska: Slow journalism, czyli reporterska szkoła
uważności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Wojciech Kućko: Etyczne aspekty mediów społecznościowych
oraz ich wpływ na zachowanie i sposób myślenia na początku XXI w. . . . . . 43
Anna Hulicka: Idea Green City a miejska polityka prośrodowiskowa.
Przykład Warszawy, Pragi i Budapesztu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Paula Tomaszewska, Sara Tomaszewska: Potencjalna "wojna handlowa"
między Chinami a Stanami Zjednoczonymi i jej makroekonomiczne
konsekwencje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Mikołaj Lisewski: Doktryna Trumpa i realizm imperatywny w polityce
zagranicznej Stanów Zjednoczonych na przykładzie relacji z Europą,
Koreą Północną, Iranem i Chinami (2016-2019) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Justyna Turek: Wyzwania adiustacji w państwie federalnym -
landy niemieckie a integracja europejska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Aksana Chmyha: The Guarantees and Responsibility of a Local
Council Deputy in Belarus: Legal Problems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Liudmyla Kryvachuk: Bezpieczeństwo i ochrona praw dzieci: wymiar
międzynarodowy i doświadczenie Ukrainy pod względem zagrożeń
społecznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Nadežda Armaš: Protivopravnaâ deâtel'nost' publičnyhslužaŝih: sovremennye
realii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Mirosław Jaremba: Prawo do edukacji uchodźców Rohingya . . . . . . . . . . 177
Zbigniew Klimiuk: Kształtowanie się polsko-niemieckich stosunków
gospodarczych w latach 1929-1939 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Anna Suska: Siła słów u szczytu władzy. Porównanie przemówień
inaugurujących prezydentury Lecha Kaczyńskiego i Andrzeja Dudy. . . . . . 211
Jerzy Paśnik: Projekt ustawy o ochronie państwa polskiego
przed roszczeniami dotyczącymi mienia bezspadkowego jako przykład
populizmu prawnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Agnieszka Rogozińska: Organizacje pozarządowe wobec kwestii
bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej po 1989 r. . . . . . . . 247
NOTY O AUTORACH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Kalendarz
AK
March 03 2020 14:33:06
Pobrań
Pobierz 103

Pobierz:
Pobierz
(3.16MB)
Statystyka Łącznie plików: 58
Łączna liczba pobrań: 206098
Najpopularniejszy plik: Nr 4/2012 [ 10162 ]
Najnowszy plik: Nr 4/2019 [ 103 ]