Partnerzy naukowi projektu
Według punktacji MNiSW,
za publikację artykułów w czasopiśmie
przyznaje się 20 punktów.
Czasopismo jest dostępne
w formie drukowanej
i elektronicznej,
przy czym wersja papierowa
jest wersją pierwotną.
Czasopismo realizuje zasady
etyki publikacyjnej zgodne
z wytycznymi Komitetu
do spraw Etyki Publikacyjnej
(COPE – Committee on Publication Ethics).
Począwszy od nr 1/2017 artykuły zamieszczane w czasopiśmie „Społeczeństwo i Polityka” są udostępniane na amerykańskim portalu naukowym Academia.edu.
Download: Nr 4/2012
Download > 08. Rocznik 2012 > Nr 4/2012

Nr 4/2012


WYKŁAD INAUGURACYJNY
Tomasz G. Pszczółkowski: Kontrowersje wokół wiersza G. Grassa pt.
„Co musi zostać powiedziane”. Aspekty literaturoznawcze, polityczne
i historyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
KULTURA W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH
Franciszek Gołembski: Proces formowania kultury politycznej we
współczesnych stosunkach międzynarodowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Anna Wojciuk: Kultura w teoriach stosunków międzynarodowych:
podejścia, trendy, korzenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Stanisław Bieleń: Kultura w negocjacjach międzynarodowych. . . . . . . . . . . 62
Dorota Heidrich: Kulturowe aspekty powstawania i funkcjonowania
organizacji międzynarodowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Alicja Fijałkowska: Imperializm kulturowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Grażyna Michałowska: Prawne, polityczne i kulturowe uwarunkowania
polityki genderowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Aleksandra Jarczewska: Kultura a gospodarka – kulturowe aspekty
oddziaływania na gospodarkę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Wiesław Lizak: Kulturowe uwarunkowania konfl iktów . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Bolesław Balcerowicz: Kultura w sferze wojskowości – od kultury
strategicznej do zwrotu kulturowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Patrycja Grzebyk: Kultura a rozliczanie zbrodni międzynarodowych . . . . 192
Bogusław Lackoroński: Kultura w tworzeniu prawa międzynarodowego
publicznego – zwyczaj oraz ogólne zasady prawa uznane przez narody
cywilizowane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA
Włodzimierz Fehler: Centralne Biuro Antykorupcyjne – instrument polityki
bezpieczeństwa wewnętrznego we współczesnej Polsce . . . . . . . . . . . . . 231
Margo A. Kostun, Paweł Stawarz: Polityka zagraniczna i polityka
bezpieczeństwa Polski oraz państw Kaukazu Południowego w ujęciu
paradygmatu geopolityki na przełomie XX i XXI wieku. . . . . . . . . . . . . . 250
PROBLEMY POLITYCZNE WSPÓŁCZESNEJ EURAZJI
Łukasz Zamęcki: Po XVIII Kongresie… Znaczenie zmian na szczytach władzy
ChRL dla relacji UE–Chiny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
Oliwia Piskowska: Unia Europejska – Azja Centralna: zarys stosunków . . 288
HISTORIA KOŚCIOŁA
Wojciech Jakubowski: Przyczynek do dziejów Kolegium Kardynalskiego
w latach 1439–2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
Z PERSPEKTYWY WSCHODU
Èl’mira T. Saâkbaeva: Drogi formowania państwa demokratycznego
w Kirgistanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
Gul’zat T. Maičinova: Procesy transformacyjne i modernizacyjne
w systemie wyborczym Republiki Kirgiskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344
Baktygul Š. Toloeva: Formy uczestnictwa politycznego w systemie
samorządu terytorialnego Republiki Kirgiskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
VARIA
Sergiusz Wasiuta: Międzydyscyplinarne historyczno-ekologiczne badania
przestrzeni Ukrainy: historiografi czna analiza genezy i rozwoju . . . . . . 361
RECENZJE
Piotr Załęski: Azizbek K. Džusupbekov, „Ètničeskaâ
identičnost’ nomadov”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385
Iwona Miedzińska: „Podręcznik europejskiego prawa
o niedyskryminacji” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Kalendarz
JS
May 22 2013 10:38:18
Pobrań
Pobierz 10191

Pobierz:
Pobierz
(2.34MB)
Statystyka Łącznie plików: 58
Łączna liczba pobrań: 206810
Najpopularniejszy plik: Nr 4/2012 [ 10191 ]
Najnowszy plik: Nr 4/2019 [ 117 ]