Partnerzy naukowi projektu
Według punktacji MNiSW,
za publikację w czasopiśmie
przyznaje się 8 punktów (lista B).
Czasopismo jest dostępne
w formie drukowanej
i elektronicznej,
przy czym wersja papierowa
jest wersją pierwotną.
Czasopismo realizuje zasady
etyki publikacyjnej zgodne
z wytycznymi Komitetu
do spraw Etyki Publikacyjnej
(COPE – Committee on Publication Ethics).
Począwszy od nr 1/2017 artykuły zamieszczane w czasopiśmie „Społeczeństwo i Polityka” są udostępniane na amerykańskim portalu naukowym Academia.edu.


Cel i zakres tematyczny czasopisma

JS dnia September 06 2012

„Społeczeństwo i Polityka” to czasopismo naukowe powstałe w 2004 r. z inicjatywy pracowników Wydziału Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

Celem wydawnictwa jest upowszechnianie i popularyzowanie dorobku naukowo-badawczego oraz pełnienie roli forum, na którym prezentowane są najnowsze wyniki badań. W czasopiśmie publikowane są artykuły naukowe z dziedziny nauk społecznych, wiodąca dyscyplina: nauki o polityce i administracji oraz: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki socjologiczne, pedagogika nauki prawne.

 „Społeczeństwo i Polityka” jest czasopismem otwartym, co oznacza, że mogą w nim publikować zarówno pracownicy naukowi i doktoranci Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, jak również autorzy reprezentujący inne ośrodki naukowe.

Organami kolegialnymi czasopisma są Redakcja i Rada Naukowa, w skład której wchodzą przedstawiciele renomowanych uczelni krajowych i zagranicznych.

 

Rada Naukowa

Przewodniczący:

prof. dr hab. Adam Koseski (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)

Członkowie:

dr hab. Nadiya Armasz (Narodowy Uniwersytet Lotniczy w Kijowie),

prof. dr Stanislav Buka (Bałtycka Akademia Międzynarodowa w Rydze),

dr hab. Włodzimierz Fehler, prof. UPH (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach),

prof. dr Leonid Gorizontov (Moskiewski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny),

dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, prof. SGH (Szkoła Główna Handlowa),

prof. dr Jost Halfman (Uniwersytet Techniczny w Dreźnie),

prof. dr Ûrij Kostcišov (Federalny Uniwersytet Immanuela Kanta w Kaliningradzie),

prof. dr hab. Zbigniew Kurcz (Uniwersytet Wrocławski),

dr hab. Zbigniew Leszczyński, prof. AH (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku),

prof. dr Fëdor Michajlovskij (Miejski Uniwersytet Pedagogiczny w Moskwie),

prof. dr hab. Wiesław Tadeusz Popławski (Politechnika Białostocka),

prof. dr hab. Kazimierz Przybysz (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie),

dr hab. Tomasz Słomka (Uniwersytet Warszawski),

Axel Schmidt-Gödelitz (ost-west-forum Gut Gödelitz e. V.),

prof. dr Efim Pivovar (Moskiewski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny).
Newsy

Miło nam poinformować, że wniosek złożony przez wydawane przez Akademię Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka” otrzymał pozytywną ocenę Zespołu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Dzięki temu czasopismo zostało zaliczone do grona 120 istotnych dla rozwoju nauki czasopism w dziedzinie nauk społecznych i jest przewidziane do dofinasowania w ramach wspomnianego programu.
Call for Papers

AK dnia May 18 2018
Newsy

Propozycje artykułów i recenzji do numeru 2/2019 przyjmujemy do 30 kwietnia 2019 r. Teksty proszę kierować na adres e-mail ggadomska@ah.edu.pl. Zasady przygotowania tekstów znajdą Państwo w zakładce „Dla autorów”
Newsy

Miło nam poinformować, że numer 4/2018 naszego czasopisma jest już dostępny w wersji pdf w zakładce Pobierz.