Partnerzy naukowi projektu
Według punktacji MNiSW,
za publikację artykułów w czasopiśmie
przyznaje się 20 punktów.
Czasopismo jest dostępne
w formie drukowanej
i elektronicznej,
przy czym wersja papierowa
jest wersją pierwotną.
Czasopismo realizuje zasady
etyki publikacyjnej zgodne
z wytycznymi Komitetu
do spraw Etyki Publikacyjnej
(COPE – Committee on Publication Ethics).
Począwszy od nr 1/2017 artykuły zamieszczane w czasopiśmie „Społeczeństwo i Polityka” są udostępniane na amerykańskim portalu naukowym Academia.edu.


Cel i zakres tematyczny czasopisma

JS dnia September 06 2012

„Społeczeństwo i Polityka”. Pismo edukacyjne, to czasopismo naukowe powstałe w 2004 r. z inicjatywy pracowników Wydziału Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Od 1 października 2019 r. w związku z włączeniem Akademii w skład Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie jego wydawcą jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula, filia w Pułtusku.

 Celem wydawnictwa jest upowszechnianie i popularyzowanie dorobku naukowo-badawczego oraz pełnienie roli forum, na którym prezentowane są najnowsze wyniki badań. W czasopiśmie publikowane są artykuły naukowe z dziedziny nauk społecznych, wiodąca dyscyplina: nauki o polityce i administracji.

 „Społeczeństwo i Polityka” jest czasopismem otwartym, co oznacza, że mogą w nim publikować zarówno pracownicy naukowi i doktoranci Akademii Finansów i Biznesu Vistula, jak również autorzy reprezentujący inne ośrodki naukowe.

Organami kolegialnymi czasopisma są Redakcja i Rada Naukowa w skład, której wchodzą przedstawiciele renomowanych uczelni krajowych i zagranicznych.

 

Przewodniczący:

 • dr hab. Wawrzyniec Konarski, prof. AFiB (Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie)

Członkowie:

 • dr hab. Nadiya Armasz (Centrum Ekspertyz i Badań Sądowych w Kijowie) 
 • prof. dr Stanislav Buka (Bałtycka Akademia Międzynarodowa w Rydze)
 • dr hab. Włodzimierz Fehler, prof. UPH (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) 
 • prof. dr Leonid Gorizontov (Narodowy Uniwersytet Badawczy Wyższa Szkoła Ekonomiki w Moskwie) 
 • dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, prof. SGH (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) 
 • prof. dr Jost Halfman (Uniwersytet Techniczny w Dreźnie)
 • prof. dr Ûrij Kostcišov (Federalny Uniwersytet Immanuela Kanta w Kaliningradzie) 
 • prof. dr hab. Zbigniew Kurcz (Uniwersytet Wrocławski) 
 • dr hab. Zbigniew Leszczyński (badacz niezależny)
 • prof. dr Fëdor Michajlovskij (Miejski Uniwersytet Pedagogiczny w Moskwie) 
 • prof. dr Efim Pivovar (Moskiewski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny)
 • prof. dr hab. Wiesław Tadeusz Popławski (Politechnika Białostocka) 
 • prof. dr hab. Kazimierz Przybysz (Uniwersytet Leona Koźmińskiego w Warszawie)
 • dr hab. Tomasz Słomka (Uniwersytet Warszawski) 
 • Axel Schmidt-Gödelitz (ost-west-forum Gut Gödelitz e. V.)Newsy

Miło jest nam poinformować, że czasopismo naukowe "Społeczeństwo i Polityka" znalazło się na liście czasopism objętych finansowaniem w ramach ministerialnego programu "Wsparcie dla czasopism naukowych" (poz. 6.)
Call for Papers

AK dnia May 18 2018
Newsy

Propozycje artykułów i recenzji do numeru 2/2020 przyjmujemy do 15 kwietnia 2020 r. Teksty proszę kierować na adres e-mail g.gadomska@vistula.edu.pl. Zasady przygotowania tekstów znajdą Państwo w zakładce „Dla autorów”
Newsy

Miło nam poinformować, że numer 4/2019 naszego czasopisma jest już dostępny w wersji pdf w zakładce Pobierz.