Partnerzy naukowi projektu
Według punktacji MNiSW,
za publikację w czasopi¶mie
przyznaje się 8 punktów (lista B).
Czasopismo jest dostępne
w formie drukowanej
i elektronicznej,
przy czym wersja papierowa
jest wersj± pierwotn±.
Czasopismo realizuje zasady
etyki publikacyjnej zgodne
z wytycznymi Komitetu
do spraw Etyki Publikacyjnej
(COPE – Committee on Publication Ethics).


Call for Papers

AK dnia May 18 2018
Newsy

Propozycje artykułów i recenzji do numeru 4/2018 przyjmujemy do 30 listopada 2018 r. Teksty proszę kierować na adres e-mail ggadomska@ah.edu.pl. Zasady przygotowania tekstów znajd± Państwo w zakładce „Dla autorów”.