Partnerzy naukowi projektu
Według punktacji MNiSW,
za publikację w czasopi¶mie
przyznaje się 8 punktów (lista B).
Czasopismo jest dostępne
w formie drukowanej
i elektronicznej,
przy czym wersja papierowa
jest wersj± pierwotn±.
Czasopismo realizuje zasady
etyki publikacyjnej zgodne
z wytycznymi Komitetu
do spraw Etyki Publikacyjnej
(COPE – Committee on Publication Ethics).
Pocz±wszy od nr 1/2017 artykuły zamieszczane w czasopi¶mie „Społeczeństwo i Polityka” s± udostępniane na amerykańskim portalu naukowym Academia.edu.


Call for Papers

AK dnia May 18 2018
Newsy

Propozycje artykułów i recenzji do numeru 3/2019 przyjmujemy do 15 lipca 2019 r. Teksty proszę kierować na adres e-mail ggadomska@ah.edu.pl. Zasady przygotowania tekstów znajd± Państwo w zakładce „Dla autorów”