Partnerzy naukowi projektu
Według punktacji MNiSW,
za publikację artykułów w czasopi¶mie
przyznaje się 20 punktów.
Czasopismo jest dostępne
w formie drukowanej
i elektronicznej,
przy czym wersja papierowa
jest wersj± pierwotn±.
Czasopismo realizuje zasady
etyki publikacyjnej zgodne
z wytycznymi Komitetu
do spraw Etyki Publikacyjnej
(COPE – Committee on Publication Ethics).
Pocz±wszy od nr 1/2017 artykuły zamieszczane w czasopi¶mie „Społeczeństwo i Polityka” s± udostępniane na amerykańskim portalu naukowym Academia.edu.
Kategorie newsów
Bez kategorii
Kategoria: 1
Cel i zakres tematyczny czasopisma
Pokaż wszystkie kategorie