Partnerzy naukowi projektu
Według punktacji MNiSW,
za publikację w czasopi¶mie
przyznaje się 8 punktów (lista B).
Czasopismo jest dostępne
w formie drukowanej
i elektronicznej,
przy czym wersja papierowa
jest wersj± pierwotn±.
Czasopismo realizuje zasady
etyki publikacyjnej zgodne
z wytycznymi Komitetu
do spraw Etyki Publikacyjnej
(COPE – Committee on Publication Ethics).
Publiczny profil użytkownika JS
Awatar Nazwa użytkownika JS
Typ konta Główny administrator
Data rejestracji May 24 2012 14:29:08
Data ostatniej wizyty October 07 2018 18:28:17