Partnerzy naukowi projektu
Według punktacji MNiSW,
za publikację w czasopi¶mie
przyznaje się 8 punktów (lista B).
Czasopismo jest dostępne
w formie drukowanej
i elektronicznej,
przy czym wersja papierowa
jest wersj± pierwotn±.
Czasopismo realizuje zasady
etyki publikacyjnej zgodne
z wytycznymi Komitetu
do spraw Etyki Publikacyjnej
(COPE – Committee on Publication Ethics).
Publiczny profil użytkownika AK
Awatar Nazwa użytkownika AK
Typ konta Administrator
Data rejestracji September 06 2012 12:22:30
Data ostatniej wizyty August 29 2018 11:08:49