Partnerzy naukowi projektu
Według punktacji MNiSW,
za publikację w czasopi¶mie
przyznaje się 8 punktów (lista B).
Czasopismo jest dostępne
w formie drukowanej
i elektronicznej,
przy czym wersja papierowa
jest wersj± pierwotn±.
O redakcji

Redakcja naukowa

prof. dr hab. Andrzej Skrzypek – redaktor naczelny

dr Krzysztof Garczewski – zastępca redaktora naczelnego

dr Dariusz Faszcza – zastępca redaktora naczelnego

dr Grażyna Gadomska – sekretarz redakcji

dr hab. Jolanta Polakowska-Kujawa – członek redakcji

dr hab. Zbigniew Romek – członek redakcji

 

Redakcja językowa

dr Beata Nowakowska (polski)

mgr Krystyna Kasperek (angielski, rosyjski)