Partnerzy naukowi projektu
Według punktacji MNiSW,
za publikację w czasopi¶mie
przyznaje się 8 punktów (lista B).
Czasopismo jest dostępne
w formie drukowanej
i elektronicznej,
przy czym wersja papierowa
jest wersj± pierwotn±.
Czasopismo realizuje zasady
etyki publikacyjnej zgodne
z wytycznymi Komitetu
do spraw Etyki Publikacyjnej
(COPE – Committee on Publication Ethics).
Pocz±wszy od nr 1/2017 artykuły zamieszczane w czasopi¶mie „Społeczeństwo i Polityka” s± udostępniane na amerykańskim portalu naukowym Academia.edu.
O redakcji
Redakcja naukowa

dr Dariusz Faszcza – redaktor naczelny

dr Vadym Zheltovskyy – zastępca redaktora naczelnego

dr Aleksander Babiński – członek redakcji

dr Mariola Badowska – członek redakcji

dr Grażyna Gadomska – sekretarz redakcji

dr hab. Zbigniew Romek – członek redakcji 

 

Redakcja językowa

mgr Magdalena Rodzim (j. polski)

dr Vadym Zheltoskyy (j. angielski)