Partnerzy naukowi projektu
Według punktacji MNiSW,
za publikację w czasopi¶mie
przyznaje się 8 punktów (lista B).
Czasopismo jest dostępne
w formie drukowanej
i elektronicznej,
przy czym wersja papierowa
jest wersj± pierwotn±.
Czasopismo realizuje zasady
etyki publikacyjnej zgodne
z wytycznymi Komitetu
do spraw Etyki Publikacyjnej
(COPE – Committee on Publication Ethics).
Pocz±wszy od nr 1/2017 artykuły zamieszczane w czasopi¶mie „Społeczeństwo i Polityka” s± udostępniane na amerykańskim portalu naukowym Academia.edu.
Kontakt

Adres korespondencyjny

 Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora

Wydział Nauk Politycznych

ul. Mickiewicza 36B 

06-100 Pułtusk

tel: +48 23 692 98 62


 

Kontakt e-mail z Redakcj±

 dr Grażyna Gadomska

ggadomska@ah.edu.pl