Partnerzy naukowi projektu
Według punktacji MNiSW,
za publikację artykułów w czasopi¶mie
przyznaje się 20 punktów.
Czasopismo jest dostępne
w formie drukowanej
i elektronicznej,
przy czym wersja papierowa
jest wersj± pierwotn±.
Czasopismo realizuje zasady
etyki publikacyjnej zgodne
z wytycznymi Komitetu
do spraw Etyki Publikacyjnej
(COPE – Committee on Publication Ethics).
Pocz±wszy od nr 1/2017 artykuły zamieszczane w czasopi¶mie „Społeczeństwo i Polityka” s± udostępniane na amerykańskim portalu naukowym Academia.edu.
Linki: Atheneum. Polskie Studia Politologiczne
"Atheneum. Polskie Studia Politologiczne"
Data dodania: 23.05.18 Wizyt: 325